Utveckla

Företag går alltid framåt i utvecklingen – eller bakåt. Någon stillastående medelväg finns i princip inte. Konkurrensen ändras, behoven förändras och företaget behöver hela tiden formas utifrån gällande behov på marknaden. I vissa fall även visa konsumenterna vilka behov de har.

Alla företag jobbar därmed mer eller mindre med utveckling och expansion. Vägen ser olika ut men alla måste gå den. I alla fall om man vill att företaget ska överleva över längre tid.

Förändra och förbättra

utveckla-foretagEn ”fälla” som många företagare hamnar i är att man inte förändrar, förbättrar och utvecklar sitt företag. Det är extremt lätt att hamna i ”gamla hjulspår” och därmed genomföra arbetet likt det alltid har genomförts. Att gå den vägen fungerar – men bara så länge inte marknaden förändras. I och med att kunderna får nya köpmönster, konkurrensen förändras och nya tjänster efterfrågas hela tiden är det naivt att tro att inte företaget behöver utvecklas och förändras.

En rekommendation är därför att följa utvecklingen inom branschen i branschtidningar och liknande medier som bevakar just en specifik marknad.

Att vara med i företagsnätverk är en annan väg. Där kan man dela erfarenheter med andra företagare. Detta inte nödvändigtvis med direkta konkurrenter men ofta har många företag stora likheter. Ett E-handelsföretag som säljer strumpor kan ha mycket att lära av ett stort E-handelsföretag som säljer kontorsmaterial. Den gemensamma tråden är där E-handel och gemensamt kan man diskutera trender och förändringar inom just den branschen.

Extern Finansiering

När mer kapital behövs i ett företag finns två vägar att gå för ägarna. Antingen lägger de själva in mer pengar eller så ser de efter en lösning med extern finansiering. Det kan betyda att företaget tar ett banklån men vägarna är betydligt fler än så.

Ett sätt, som vuxit sig stark senaste åren, är crowdfounding. Detta bygger på att man kommunicerar ut sitt budskap om behov av finansiering till väldigt många. Intresserade företag och privatpersoner kan välja att investera mindre summor i företaget i hopp om att investeringen ska vara lönsam. Detta är främst vanligt när det handlar om en ny affärsidé eller att ett företag väljer att ta fram en unik produkt.

Crowdfounding kan även locka organisationer och föreningar som vill stötta en speciell produkt eller tjänst utifrån ett ideologiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv.

En annan väg är att bjuda in nya ägare till företaget. Det kan vara att en ny ägare betalar en viss summa och därmed får en större del av aktiekapitalet. I avtalen kan det även då ingå att personen/företaget som investerar ska få vara med i styrelsen eller liknande. Fördelen att gå denna väg är att man utöver externt kapital även får in extern kunskap. Men detta till priset av en del av företaget.

Expandera utomlands

Om den svenska marknaden är för liten eller om en produkt/tjänst säljs som har stor efterfrågan utomlands kan intresset finnas att expandera mot andra marknader än enbart den svenska.

Den stora fördelen med en utlandsexpansion är att enormt mycket större marknader går att nå. Bara i London bor det exempelvis fler invånare än i hela Sverige. Företag som jobbar med E-handel kan, genom att översätta sin E-handel, därmed nå miljoner nya eventuella kunder.

Nackdelen med expansion är framförallt riskerna som tas. Även om företaget har lång erfarenhet av den svenska marknaden så går inte all erfarenhet att applicera på andra länders marknader. Det tar lång tid att etablera sig och kostnaden för detta kan bli högre än väntat.

Man behöver även vara väl insatt i lagar och regler i gällande land. Detta då bland annat gällande skatter och lagar inom transport.

Det är därmed en risk som tas, men även en enorm potential som tas till vara på, när en expansion sker utomlands.