Starta upp

För den, eller de, som startar upp ett företag finns mängder av beslut som måste tas. Man behöver ta ställning till allt från företagsform och finansieringsväg till vilken affärsidé som företag ska ha samt hur denna affärsidé ska kunna nås (affärsplan).

Något som är mycket viktigt är att ”skynda långsamt” och tänka över de olika stegen. För det finns alltid flera olika alternativ. Här presenteras saker man bör tänka på gällande finansiering, företagsform och lagar/regler.

Finansiering

Det finns flera vägar att finansiera ett nystartat företag. Vilken väg som bör väljas beror främst på belopp och om man är villig att dela med sig av ägarskapet av företaget.

Aktier/Ägande

Genom att sälja aktier i företaget kan det ekonomiska behovet lösas. Detta gör att det även kommer in andra ägare i företaget. Att via aktier finansiera helt nya företag är däremot relativt ovanligt. Det handlar då främst om företag som redan har etablerat sig och vill ta nya steg för att kunna expandera på nya marknader eller med nya produkter.

Att nystartade företag, som inte är kända på marknaden, går denna väg är ovanligt men förekommer. Det är då främst större investerare som går in med kapital i företag de tror på ska kunna växa och därigenom ge ekonomisk avkastning.

Lån

Det finns generellt två slags företagslån. Bankerna erbjuder främst banklån med en viss säkerhet. De ser då på bolagets historiska ekonomiska siffror och erbjuder lånesumma utifrån detta. Ju stabilare och större företag desto större summa och lägre ränta kan erbjudas.

Den andra låneformen är lån utan säkerhet. Dessa lån kan liknas med privatlån för privatpersoner. Summan är oftast maximalt på 500.000kr och har överlag högre ränta än klassiska banklån. Vad kreditbolagen tittar på för att avgöra om bolaget ska få lån kan variera något men bland annat ser de på likviditet och omsättning.

För dig som är ute efter företagslån så finns det jämförelsetjänster som låter dig jämföra långivare som erbjuder just företagslån för nystartade företag. På www.låneguiden.se kan du enkelt jämföra lån, räntor och villkor och hitta det bästa möjliga lånet för just ditt företag. En opartisk jämförelse är alltid det bästa sättet att få en överblick över sina alternativ, och på Låneguiden får du just detta.

starta-upp-foretag

Företagsform

Även om ”företag” kan drivas som organisation, förening eller stiftelse så är det ytterst ovanligt. De tre vanligaste bolagsformerna är:

Enskild firma

Fördelen med att välja Enskild firma är att det är extremt enkelt att starta. Det kostar bara några hundra att registrera F-skatt och ansöka om företagsnamn.

Ekonomiskt finns ingen skillnad på företagets pengar och privatpersonens. Därmed beskattas detta tillsammans och den vinst som företaget gör varje år är vad som räknas som uttag ur företaget.

Aktiebolag

För att kunna starta ett aktiebolag krävs ett kapital på 50.000kr. Fördelen med aktiebolag är framförallt att man särskiljer på den privata ekonomin och företagets. Därmed ges flera skattemässiga fördelar mot att driva Enskild Firma. Exempelvis kan vinsten i företaget bevaras inom företaget år efter år.

Även juridiskt är aktiebolag bättre då en enskild person i regel inte kan sättas i personlig konkurs om företaget inte får positiva siffror.

Kommanditbolag & Handelsbolag

Det som är specifikt för handelsbolag och kommanditbolag är att det är flera personer som står som ägare för företaget. Likt Enskild Firma finns inte krav på startkapital. Alla som startar företaget är lika ansvariga för dess ekonomi.

I ett kommanditbolag är det en person som helt är personlig ansvarig även om det finns flera investerare med som därmed är delägare.

Lagar och regler

Att starta ett företag i Sverige relativt enkelt. Detta inte minst Enskild Firma eller Handelsbolag/Kommanditbolag. Det svåra ligger inte i att starta företaget utan att driva det med lönsamhet och även ha kontroll på vilka lagar och regler som gäller inom det affärsområde man är verksam inom.

Allt för många småföretag missar att sätta sig in i gällande lagar vilket i värsta fall kan sluta med stämningar och stora skadestånd. Det kan då handla om allt från upphovsrätt och byggnadsregler till livsmedelsproduktion och sekretess.

De som känner sig osäker på vilka lagar och regler som gäller bör ta in denna expertis externt. Exempelvis är det betydligt mer regler på bokföring för ett Aktiebolag än en Enskild Firma. En lösning kan därmed vara att anlita ett extern bokföringsföretag.

Det finns även flera juristföretag som specialiserat sig på att hjälpa företag gällande att kontrollera och tolka lagar. Många av dessa erbjuder löpanda abonnemang som gör att företagaren kan höra av sig när helst det dyker upp en fråga och därmed få svar på sin fråga.