Samarbeta med fackförbund för de anställdas trygghet

Vilket område ditt företag än är aktivt inom så kan ett samarbete med fackförbund vara något som kan hjälpa dig att ge dina anställda trygghet. Genom att samarbeta med ett fackförbund så får de anställa en gemensam röst mot dig som arbetsgivare. Detta kommer innebära krav, till exempel lönekrav, krav på semestervillkor och pension men dessa krav är ofta fullt rimliga och inget som är till för att skada dig som arbetsgivare.

Som arbetsgivare har du mycket inflytande över dina anställda och genom att se till att de har tillgång till den extra trygghet som ett fackligt medlemskap innebär kommer de känna sig säkrare med att jobba för ditt företag.

Fackförbund står på arbetstagarnas sida

fackforbundMånga har bilden av fackförbund som organisationer som agerar i bakgrunden och ofta inte gör någon stor skillnad när det kommer till enstaka individers arbetsförhållanden. Det är lätt att förstå varför den bilden finns, men det betyder nödvändigtvis inte att den stämmer. Ser man fackförbundens arbete ur ett större perspektiv så kommer man väldigt snart se tydliga spår efter fackförbundens hårda arbete. Fackförbunden arbetar hårt med att se till att dess medlemmar arbetar under rättvisa villkor och att arbetsgivarna tar det ansvar som förväntas av dem. Det kan vara allt från att arbetsplatsen är jämnställd till att de anställda har rätt till en rimlig semesterersättning.

Fackförbund kan självklart även ge stöd till dig som företagare när det kommer till att hantera personalfrågor och problem som du kan komma att stöta på angående dina anställda och deras förhållanden och villkor. Fackförbund har lång erfarenhet av problem som kan uppstå på arbetsplatsen samt diskussioner om personalfrågor och avtal.

Fackförbund passar alla anställningsformer

Beroende på vilket område ditt företag är verksamt inom kan behovet av anställda variera kraftigt. I vissa fall kanske anställda behövs för att få igång verksamheten från dag 1, i andra fall dröjer det till dess att du vill expandera din verksamhet. När du än får din första anställda så är sannolikheten stor att det blir en så kallad provanställning. Provanställningen kan vara på heltid, deltid eller en tidsbegränsad anställning. Det är är
dock inget som påverkar möjligheten för de anställda att vara medlem i ett fackförbund. Fackförbund är till för alla anställningsformer och kommer stå upp för de anställdas rättigheter i samma utsträckning oberoende anställningsform.

Hitta rätt fackförbund för din bransch

Genom att jämföra kan det vara lättare för både dig och dina anställda hitta det fackförbund som passar er situation allra bäst. Detta gäller såväl nyanställda till anställda som funderar på att byta fackförbund. Att vara med i “rätt” fackförbund innebär att du kan vara säker på att det fackförbund du är med i fokuserar på de frågor du själv anser vara viktiga. Det innebär också att fackförbundet med större sannolikhet förstår sig på din verksamhet och dina anställdas situation om problem eller konflikter skulle uppstå.