Finansiera start av verksamhet med blancolån

finansiera-verksamhetMed en affärsidé som du känner kommer revolutionera marknaden och nästan obefintlig konkurrens så kan det vara lätt att i all ivrighet glömma bort en av de absolut viktigaste delarna med att starta ett företag: finansieringen. Ett vanligt misstag bland nya företagare är att underskatta de kostnader som kommer att uppstå under din första tid med det nya företaget. Dessa kostnader är självklart helt beroende på vad för typ av företag du planerar att starta men kan vara till exempel lokalkostnader, marknadsföringskostnader och kostnader för diverse tillstånd för att få driva den verksamhet som du försöker starta.

Ordna verksamhetens finansiering med blancolån

En metod som blir allt vanligare för att finansiera start av ett nytt företag är blancolån. Ett blancolån är ett lån utan säkerhet (till skillnad från bolån och billån) vilket innebär att du i många fall har friheten att betala tillbaka lånet när det passar dig och när du känner att det passar verksamheten.

Ett blancolån kan vara allt från tiotusen kronor till flera hundra tusen kronor och är därför ett flexibelt sätt för dig att få verksamheten och förhoppningsvis även intäkterna rullandes. För att hitta ett så billigt blancolån som möjligt så rekommenderar vi att du jämför ränta på blancolån. Räntan kan skilja sig väldigt mycket från långivare till långivare beroende på hur de bedömer din situation. Något som också är viktigt att undersöka är respektive långivares villkor och hur de passar din verksamhet.

Viktigt med en genomarbetad budget

Tråkigt nog handlar den första tiden med ett nytt företag väldigt mycket om det ekonomiska. Därför är en väl genomtänkt och genomarbetad budget ett måste, både för att du själv ska kunna hålla koll och planera men även för att eventuella investerare/långivare ska kunna få en bild av verksamheten innan de investerar/ger dig ett blancolån. Det mest grundläggande som en budget för ett nystartat företag ska innehålla är:

  • Intäkter – Räknar du med några intäkter den första tiden och hur stora beräknar du i såna fall att dessa blir? Här är det av uppenbara skäl ofta bra att göra en mycket försiktig prognos.
  • Kostnader – Tänk mycket noga igenom vilka kostnader som kommer att uppstå samt kan komma att uppstå.
  • Startkapital – Vad behöver du för att få företaget på fötter? Ju större initiala kostnader desto större startkapital behövs då intäkter i de allra flesta fall till en början är få och små.

Genom att se till de kostnader och intäkter företaget kommer ha under den första tiden kan du lätt räkna ut vad du i runda slängar behöver för startkapital vilket är anledningen till att den ligger längst ned i listan. På så vis kan du även se vad du behöver låna om ett blancolån skulle bli aktuellt.

Både för din egen och dina intressenters skull gäller det sedan att du håller budgeten uppdaterad löpande för att kunna hålla koll på om verksamheten går som den ska eller om förändring krävs.

Se upp för onödiga utgifter

En fälla många företagare hamnar i är att dra på sig onödiga utgifter. Ett nystartat företag ska fokusera på att få en stadig ekonomisk grund att stå på innan investeringar i sådant som inte direkt gynnar den direkta eller framtida lönsamheten görs. Var därför otroligt noggrann med att de köp/investeringar som du som nybliven företagare gör verkligen är vettiga sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv.