Driva

Det krävs en hel del av de som driver företag. Egenföretagare (vilket de flesta är från början) har ansvar för allt från ekonomi och marknadsföring till produktutveckling och finansiering. Man är helt ensam om att försöka få de kunder som krävs för att lönsamhet ska skapas.

Efter hand, när företaget växer, kan behov av personal växa och därmed kan även delar av ansvarsområdena läggas över på andra inom företaget. Men för ägaren minskar inte ansvaret och arbetet. Det snarare omfördelas på nya områden.

Personal

De allra flesta företag som växer behöver personal. En väg att gå är att köpa in extern hjälp via konsulter och bemanningsföretag. Men detta blir i längden ofta dyrare än att ha anställda. Utöver det finns inte samma trygghet i att arbetet kommer att kunna bli utfört i samma uträckning.

Men man även bör komma ihåg är att anställda har en rad rättigheter mot företaget. Vid sjukdom är det exempelvis företaget som betalar sjuklönen i upp till två veckor. Därefter är det försäkringskassan som eventuellt betalar ut ersättning. Andra rättigheter finns så som krav på lönesamtal samt regler som tagits fram med hjälp av gällande fackförbund.

Som företagare är det en fördel att ansluta sig till något fackförbund för att därigenom få hjälp med vad man bör tänka på gällande lagar och regler mot de anställda.

Fördelen med att ha personal är därmed att det i längden blir billigare än att anlita externa företag. Nackdelen är att man som företagare behöver ha betydligt mer kontroll på lagar som gäller mot de anställda.

driva-foretag

Marknadsföring

Det finns ytterst få företag som inte arbetar med att marknadsföra dess produkter eller tjänster. De allra flesta vill göra sig synlig mot den kundgrupp som man vänder sig mot. Men vägen dit kan vara extremt olika beroende på vad för slags produkt eller tjänst som säljs.

Många förknippar marknadsföring med annonser i tidningar eller reklam i radio/tv men dagens marknadsföringskanaler är betydligt fler än så. Det handlar om allt från att synas i social media och att sponsra lokala idrottsklubbar till sökmotoroptimering på internet.

Det som är viktigt med marknadsföring är att det finns ett tydligt mål och att man även mäter värdet av de olika marknadsföringsvägarna. På internet är det ofta extremt enkelt eftersom man kan mäta exakt hur många som besökt en E-butik under en viss period. När det kommer till reklam i tidningar, som ska locka besökare till en fysisk butik, är det betydligt svårare att mäta dess effekt. Men utan mätverktyg kan investeringen inte utvärderas och därmed är det svårt att veta om det är värt att fortsätta med dessa satsningar.

Oavsett vad man väljer för marknadsföring så bör det vara en självklar del i företagets arbete. Detta oavsett om man för tillfället inte söker fler eller nya kunder. Den som inte syns kommer ha svårt att få fler kunder den dagen det behovet finns.

Bokföring

Oavsett företagsform är det extremt viktigt att bokföra tydligt och strukturerat. Det finns inte något krav på att bokföringsprogram ska användas eller att en bokföringsfirma ska anlitas. För den som driver en mindre enskild firma kan det därmed vara enkelt att sköta bokföringen via Excel. Men så fort som företaget är bokföringsprogram en stark rekommendation. Detta eftersom man snabbare kan få ut olika rapporter som visar läget i företaget. Det kan då handla om allt från balansrapport och resultatrapport till lista över obetalda fakturor m.m.

Genom att bokföra själv hålls kostnaderna nere och det är även så många småföretag börjar. Men man bör även se kostnaden för en bokföringsfirma mot vad man får för summan. Att bokföra tar tid från kärnverksamheten och när frågor uppstår finns ingen att fråga utöver skatteverket. Alternativet är att betala några tusen i månaden för att få professionell hjälp när helst det behövs och en bokföring som förs exakt korrekt från början.

Oavsett om man väljer att bokföra via Excel på egen hand eller om en bokföringsfirma har ansvaret så är grunden med bokföringen att man har kontroll på bolagets ekonomiska utveckling. En bas att stå på för att företaget ska kunna växa.